O nas

Przestrzeń dla sztuki S² odwołuje się do systemu pojęć jaki ukształtował potrzebę kreowania niezależnych miejsc i otwartych pracowni artystycznych, charakteryzujących działania twórcze w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku i w pierwszej połowie następnej dekady, naznaczonej ukonkretnionym widmem stanu wojennego.

Wprawdzie od momentu powstania pierwszych w Polsce przestrzeni prywatnych, dla sztuki i zwolenników osobistych doznań artystycznych, minęło już ponad czterdzieści lat, potrzeba wywoływania poza instytucjonalnych, intymnych więzi między dziełami poszczególnych twórców a ich aktywnymi odbiorcami wydaje się ciągle aktualna. Choć w dzisiejszej skomercjalizowanej rzeczywistości nawiązanie takich relacji stało się być może zadaniem jeszcze trudniejszym do spełnienia.

Tworzenie miejsc, oddziałujących trudną do jednoznacznego zinterpretowania energią, sięgających do źródeł nowoczesnej sztuki, stało się wyzwaniem rzuconym zarówno medialnym mechanizmom pozbawionej indywidualizmu kultury wypełnionej internetowymi schematami jak i milionom otumanionych ludzi, zagubionych w komercyjnym świecie, szukających w nim drogi z nieodłącznymi smartfonami w dłoniach. Jednak właśnie takie miejsce jak Przestrzeń dla Sztuki otwiera obszar głębokich osobistych doznań  wkraczających w sferę prywatności.

Żyjemy w epoce syntezy słowa, dźwięku i obrazu, wszelkich odmian artystycznych wypowiedzi, przenikania się różnorodnych sposobów wizualnego oddziaływania. Jednym ze  źródeł współczesnej sztuki jest tworzenie indywidualnych światów form i znaków, odwołujących się do historii i tradycji, to one tworzą podstawy języka sztuki, umożliwiają kształtowanie kultur osobistych w prywatnym świecie każdego człowieka. Sztuka, będąc w swojej istocie nośnikiem znaczeń, posiada możliwość przekazywania zjawisk, przekraczających zwykłe granice myśli i wyobraźni; wprowadzona w sferę intymnych odczuć – może wnosić zupełnie nowe wartości, wpływające bezpośrednio na świadomość uczestników artystycznego zdarzenia.

Przestrzeń dla Sztuki S² jest dla nas przede wszystkim miejscem spotkań sztuki szeroko rozumianej z jej  odbiorcami. Jest miejscem prezentacji, miejscem rozmów o sztuce, miejscem budzącym i rozwijającym nie tylko wrażliwość i emocje ale również pozwalającym na poznanie i zrozumienie wielowarstwowej historii sztuki współczesnej.

Pragniemy, by  Przestrzeń  była miejscem  dla każdego,  przestrzenią bogatą w przeżycia, pełną indywidualnych artystycznych zaskoczeń, odkryć i poszukiwań.

ZAPRASZAMY – czujcie się jak u siebie!