Lech Twardowski WEWNĄTRZ

Czas trwania wystawy: 20 lipca - 30 września 2018

Lech Twardowski zazwyczaj nie wnosi gotowych obiektów do przestrzeni galerii, tylko ją samą przekształca w artystyczny obiekt. Tym razem sytuacja wyjściowa jest inna, ponieważ prezentowane w „Przestrzeni dla sztuki S²” obrazy nie tylko tu nie powstały, ale też nie były malowane z myślą o tym miejscu.

Jakie brzmienie i jaką energię artysta wydobędzie z tej czystej, pełnej światła przestrzeni? Co wydarzy się z wnętrzem, kiedy wypełni je zapis procesu „stawania się” i „dziania się” tego malarstwa? Jakie będą proporcje pomiędzy gęstością malarskiej materii, czyli tym co pełne, a czystą płaszczyzną ścian, czyli tym co pozornie puste?

Malarstwo jest dla Lecha procesem, zapisem czasu, śladem gestów, emanacją czystej energii. Na początku szuka stanu wyciszenia, aby, pozbywszy się zbędnych obciążeń, poddać się bardzo intymnemu procesowi aktu twórczego. W jego trakcie podejmuje próby, by samemu wtopić się w organizowaną przez siebie materię, przez co sam również staje się przedmiotem tworzenia. Jak mówi – musi chodzić po obrazie, tworzyć z nim jedną całość. Przypomina to magiczny obrzęd, rodzaj rytualnego tańca, którego rytm można odczytać wchodząc w głąb rozedrganej, wibrującej energią plamy barwnej malarskiej struktury, ulegającej ciągłym przeobrażeniom.

Czytaj i zobacz więcej w katalogu

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/plakat-twardowski_540px.jpg

Katalog wystawy:


Lech Twardowski

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w klasie studyjnej prof. Zbigniewa Karpińskiego, W 1983 roku wyjechał do Paryża i tam tworzył do 1995 roku, w którym to wrócił do Polski, do Wrocławia. Malarz, performer, autor wielu akcji malarskich, twórca oryginalnych prób łączenia mediów i malarstwa, w tym monumentalnego projektu Generator.

Zajmuje się scenicznymi przestrzeniami teatralnymi, współpracuje z muzykami. Lech Twardowski w swoich pracach nie przedstawia niczego dosłownie, dlatego poszczególne interpretacje prac mogą być od siebie dalekie. Jak sam mówi na całość dzieła składają się dwie części.

Dzieło jest kompletne dopiero, gdy odbiorca przepuści je przez siebie, wtedy wyłania się obraz całości, który generuje się jednorazowo. Jego obrazy i dzieła to synteza i energia, która prowokuje widza do własnych refleksji i interpretacji.

Lech Twardowski

Wybrane dzieła wystawione, niereprodukowane w katalogu

 

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/lech-twardowski-obraz-wewnatrz6.jpg

Wewnątrz; 2018, akryl / płótno naklejone na tekturę, 30 x 30 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/lech-twardowski-obraz-wewnatrz5.jpg

Wewnątrz; 2018, akryl / płótno naklejone na tekturę, 30 x 30 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/lech-twardowski-obraz-wewnatrz4.jpg

Wewnątrz; 2018, akryl / płótno naklejone na tekturę, 30 x 30 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/lech-twardowski-obraz-wewnatrz3.jpg

Wewnątrz; 2018, akryl / płótno naklejone na tekturę, 30 x 30 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/lech-twardowski-obraz-wewnatrz2.jpg

Wewnątrz; 2018, akryl / płótno naklejone na tekturę, 30 x 30 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/lech-twardowski-obraz-wewnatrz1.jpg

Wewnątrz; 2018, akryl / płótno naklejone na tekturę, 30 x 30 cm