Paweł Kowalewski - Rzeźby, obiekty, instalacje

Czas trwania wystawy: wrzesień 2019

Od początku swojej kariery artystycznej Paweł Kowalewski rozwija koncepcję „sztuki osobistej, czyli prywatnej”. Jego inspiracje pozostają w silnym połączeniu z życiem artysty, ale także odnoszą się do problemów, które umieszczają widza w kontekście uniwersalnym. Ta zasadnicza oscylacja pomiędzy doświadczeniem pojedynczości a powszechnością towarzyszy twórczości Kowalewskiego do dziś i stanowi o jej ciągłym charakterze.

Działalność artysty w latach 80. była traktowana przez władzę totalitarnego państwa jako sztuka wymykająca się oficjalnemu obiegowi. Rzeczywistość tamtego trudnego momentu czasów PRL Kowalewski odczuwał jako absurd i groteskę.

Gabloty z 1989 roku prezentowane w Przestrzeni dla Sztuki S2 są konsekwencją tego, co Kowalewski tworzył, pisał i malował, a także naturalną kontynuacją jego myślenia o sztuce. Obiekty są ironicznym spojrzeniem artysty na świat oraz dokumentem niedoskonałości czasów, w których przyszło mu żyć. Osobiste połączenie malarstwa i rzeźby, zabawa skalą, przestrzenią, wielowymiarowością i kontekstami to bardzo typowe zabiegi dla twórczości Kowalewskiego. Znamienne są również tytuły prac: „Jedyne idealne połączenie malarstwa i rzeźby”, „Projekt pomnika wszystkich tych, którzy byli, są i będą przeciw”, „Strasznie dziwnie się poczułem dziś rano” czy „Mały, wszawy piesek”. Odczytywane w kontekście realiów 1989 roku w Polsce, nabierają głębokich, społecznych, politycznych znaczeń i stają się ironiczną opowieścią w nowej skali.

Tematy poruszane przez artystę w tych gablotach mają wymiar uniwersalny i, jak pokazał czas, nie dotyczą jedynie wydarzeń minionych, ale sytuacji politycznej w kraju i na świecie dziś. Tytułowe „małe, wszawe pieski” istnieją i będą istniały zawsze, przeżyły nawet systemy totalitarne. W tym ponadczasowym kontekście, gabloty Kowalewskiego kontestują tematy ludzkiej egzystencji, kulturowych kodów i powracających pomników historii, które sami stawiamy. Czy są one do obalenia?

Wernisażowi wystawy towarzyszył monodram Hantio w wykonaniu Jacka Zawadzkiego.

Paweł Kowalewski Wystawa

Ulotka wystawy:


Paweł Kowalewski (ur. 1958)

Postkonceptualista, wykładowca akademicki i poeta. Wraz z Ryszardem Woźniakiem założył legendarną Gruppę – najważniejszą polską formację artystyczną lat 80., która skupiała takich artystów jak Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak czy Marek Sobczyk. Prace Pawła Kowalewskiego powstałe w okresie transformacji ustrojowej są ważnym komentarzem do czasów PRL.

W latach 1984-1989 na łamach efemerycznego pisma Gruppy „Oj dobrze już” artysta pisywał prześmiewcze teksty, m.in. pod pseudonimem wyimaginowanej amerykańskiej dziennikarki Sharm Yarn. Jest autorem takich głośnych dzieł jak: „Mon Cheri Bolscheviq”, „Symulator totalitaryzmu” czy „Europeans Only”. Jego prace znajdują się w największych polskich kolekcjach muzealnych oraz wielu zbiorach prywatnych, można było je również oglądać na wielu wystawach w kraju i zagranicą.

Pawel Kowalewski fot. Andrzej Swietlik