Ryszard Woźniak. Figura NIC

Czas trwania wystawy: listopad 2019 - styczeń 2020

Mamy oto przed sobą wystawę prac Ryszarda Woźniaka zatytułowaną „Figura NIC”, na której w większości zostały zaprezentowane prace dotąd ukryte przed okiem odbiorcy. Dwadzieścia sześć obrazów wykonanych w technice olejnej, akrylowej bądź temperowej operujących stonowaną kolorystyką, syntetyczną formą i zredukowanym tłem, złożyło się na różnorodność ekspozycji, którą sam autor w zapowiedziach anonsował jako pewną potencjalność – wskazując wątpliwości dotyczące jednorodności zbioru oraz aktualizacji konceptualnego budulca tak istotnego w jego twórczości. Jeśli bowiem, jak sugeruje sam autor, obraz jest myślą, to jak potraktować zbiór, na który składają się cykle, czy też osobne dzieła przedzielone sporymi interwałami czasu? Czy mamy tutaj do czynienia z wypowiedzią? Czy te pojedyncze refleksy składają się w jakiś jednolity koncept? A może jest to jedynie zbiór aforyzmów, myśli rozproszonych, które za sprawą kolejnego autorskiego gestu zostały zebrane?

Nie stanowi on przecież retrospektywy, choć prace pochodzą z okresu 1988-2008 i reprezentują znaczną część dotychczasowej artystycznej drogi Ryszarda Woźniaka. Jest to raczej autorski wybór – co więcej – z prac, które w zasadzie (z niewiadomych powodów) nie były udostępniane. Jednak konsekwentny dobór specyficznego sposobu narracji ujednolicił i wprowadził koherencję w obszar przedstawienia. 

Choć bowiem obrazy te wiążą różnorodne perspektywy intelektualne i estetyczne, a generowana przez wielość elementów selektywność i przypadkowy (czy też raczej – wolicjonalny) charakter autorskiego gestu zadecydowały o istnieniu tej realizacji gwarantując jej społeczny obieg, to projekt ten niewątpliwie scala to, w jaki sposób autor rozstrzyga szereg kwestii, które należą do porządku rozwoju artystycznego wyznaczonego datami pierwszej i ostatniej z prezentowanych prac. Przewrotnie możnaby stwierdzić, że integralność zbioru gwarantuje odmienność składowych, bowiem ilustruje ona nieustanne poszukiwania, stylistyczną heterogeniczność i procesualność.

Ryszard Woźniak

Katalog wystawy:


Ryszard Woźniak

Studiował w latach 1976-1981 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stefana Gierowskiego. W 1982-1988 wykładał technologię malarstwa w macierzystej uczelni. Od 1982 do 1992 współtworzył najważniejszą formację artystyczną lat 80 – GRUPPA i brał udział w niemal wszystkich jej wystawach i akcjach, współredagował pismo "Oj dobrze już".

Od 1995 do 2000 roku współtworzył Stowarzyszenie KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej) oraz animował Galerię PWW - Pracownia Wolnego Wyboru w Zielonej Górze. Malarz, performer, autor tekstów, pedagog. Od 1992 prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie jest profesorem tej uczelni.

Ryszard Woźniak

Wybrane dzieła wystawione

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2019/11/ryszard-wozniak-plamka-tryptyk.jpg

Plamka, tryptyk, 1997 r.
tempera na płótnie, każda część 33,5 x 24,2 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2019/11/ryszard-wozniak-dwa-kwadrat.jpg

Dwa kwadrat, 2012 r.
Olej na płótnie, 65 x 65 cm

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2019/11/ryszard-wozniak-czarny-banan.jpg

Czarny banan, 2009 r.
akryl na płótnie, 60 x 50 cm