Sławomir Iwański - Obrazy słów

Czas trwania wystawy: październik - listopad 2019

Obrazy typograficzne Sławomira Iwańskiego, składające się na tekę graficzną Obrazy słów, są wyrazem hołdu dla pracy twórczej Władysława Strzemińskiego nad połączeniem idei zawartych w szesnastu wierszach w jedność wizualną i poetycką. Struktury ułożone z wykreowanych przez artystę znaków tworzących słowa i zdania, wypowiadają się językiem sztuki integralnej, tworzą konstrukcję o jednorodnej budowie. Istotą jest wprowadzenie rozwiązań polegających na postulowanym przez Strzemińskiego „myśleniu wzrokiem”. Plastyka może rozwijać wartości i metody formalne wypracowane w utworach poetyckich, pozostając dziedziną w pełni autonomiczną, uczestniczy w tworzeniu wspólnego języka i umożliwia przeobrażenia, które są dziełem całej kultury.

Zarówno malarstwo, grafika tak jak i poezja stają się czymś w rodzaju zasobów energii, z których wyłania się język sztuki. Są to zarazem źródła trwałe jak i nietrwałe, zmienne. Treść wizualna może dopełniać poetykę słów, choć nie może jej zastąpić, pozostając każdorazowo unikalnym wyrazem wyobraźni i talentu artysty. Dzieła wynikające z tych zasobów twórczych uzyskują swój wyraz w równym stopniu dzięki formie co poetyce, są adresowane do wszystkich odbiorców, z którymi można nawiązać kontakt, aby mogli rozpoznać sens dzieła i odczytać niesione przez nie znaczenia. Program nauczania, kontynuowany przez Sławomira Iwańskiego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, daje artystom podstawy do konstruowania poetyckich obrazów, grafik i filmów animowanych: „wzbogacania zawartości emocjonalnej przez wprowadzenie składników metafory i asocjacji”.

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2019/10/slawomir-iwanski-plakat-obrazy-slow.jpg

Sławomir Iwański

Sławomir Iwański jest twórcą wielokrotnie nagradzanych plakatów i układów drukarskich o sugestywnie wyrażanej formie i barwie podporządkowanej poetyce przekazu. W ostatnim okresie pracy artystycznej znacznie rozszerzył krąg swoich zainteresowań. Na prezentowanej w stulecie polskiej awangardy wystawie Od Malewicza do Strzemińskiego w Radomiu i w Warszawie (1918), przedstawił zespół Obrazów typograficznych i Form przestrzennych, które pokazał również na indywidualnych wystawach w Warszawie i Łodzi. Twórczość Sławomira Iwańskiego niemal od początku rozwijała się pod wpływem idei Władysława Strzemińskiego. Studiował teorię unizmu, zasady „druku funkcjonalnego”, wielokrotnie przywołał w swoich projektach niemal zapomniany alfabet projektowany przez Strzemińskiego, który, mimo że powstał w 1930 roku, dopiero dla artystów współczesnych stał się fenomenem graficznym.

Sławomir Iwański Przestrzeń dla Sztuki S2

Wybrane dzieła wystawione

//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2019/11/przestrzen-dla-sztuki-slawomir-iwanski-2.jpg
//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2019/11/przestrzen-dla-sztuki-slawomir-iwanski-1.jpg