Tomasz Zawadzki Pomiary bezpośrednie

Czas trwania wystawy: lipiec - sierpień 2019

Tomasz Zawadzki nadał wystawie nazwę – Pomiary bezpośrednie. Pojęcie to zaczerpnięte jest z metrologii, nauki zajmującej się miarą, na co wskazuje greckie métron. Artysta sugeruje zatem, że podejmuje próbę ujęcia rzeczywistości w jakąś wielkość. Odnosi nas tym samym do przestrzeni i liczby. Czym są owe pomiary bezpośrednie? Jest to taki sposób pomiaru, w którym wynik pomiaru otrzymuje się na podstawie wskazania przyrządu wywzorcowanego w jednostkach miary wielkości mierzonej.

Dodajmy tu jeszcze to, że metoda bezpośredniego porównania polega na porównaniu całkowitej wielkości mierzonej ze znaną wielkością wzorcową tej wielkości, chodzącą bezpośrednio do pomiaru1. Czyli mamy wzorzec i konkretny pomiar. Gdybyśmy chcieli ująć to w kontekście filozoficznym mamy zatem nieidealną rzeczywistość i ideę. Tomasza Zawadzkiego interesuje przestrzeń, nie tylko ta wewnętrzna, ale także zewnętrzna. Przestrzeń jest tym, co charakteryzuje rzeczywistość. Przecież świat jest osadzony w przestrzeni. Problem ten intrygował artystów od wieków. Był w kręgu zainteresowania artystów renesansowych. Próbowali oni wyznaczać przestrzeń idealną.

Czytaj i zobacz więcej w katalogu

Tomasz Zawadzki Pomiary bezpośrednie plakat

Katalog wystawy:


Tomasz Zawadzki

Urodzony w 1956 roku w Lublinie. W latach 1976-1981 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta). Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni prof. Mieczysława Zdanowicza. Od ponad trzydziestu lat związany jest z Instytutem Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią. Zorganizował 43 wystawy indywidualne oraz uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Swoje prace prezentował w Polsce w galeriach m.in.: Warszawy (Studio, XXI, Test, Bardzo Biała, DAP, Wystawa), Krakowa (Otwarta Pracownia, Henryk Gallery), Wrocławia (Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, Pałac Królewski, Neon), Lublina (Muzeum Lubelskie, Zachęta, BWA, Labirynt, Warsztaty Kultury, Andzelm Gallery), Szczecina (Zamek Książąt Pomorskich), Elbląga (EL), Chełma (Muzeum Chełmskie, 72), za granicą m.in.: Niemcy (Museum Modern Art Hunfel), Słowacji (Vychodoslowenska Galeria w Kosicach, Koszyce), Czechach (Galerie Caesar w Olomouc, Ołomuniec). Prace w kolekcjach instytucjonalnych m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Ziemi Chełmskiej Kolekcja Sztuki Współczesnej Galerii 72 w Chełmie, Museum Modern Art Hunfeld, Gutenberg Museum Mainz, Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Centrum Sztuki Studio w Warszawie, Centrum Sztuki Galeria El, w Elblągu, Galeria Labirynt w Lublinie.

Tomasz Zawadzki - wystawa Przestrzeń dla Sztuki

Wybrane dzieła wystawione, niereprodukowane w katalogu

 

Tomasz Zawadzki - wystawa Przestrzeń dla Sztuki

Podwójny dyptyk, 2015/2019 r.
farba poliestrowa / blacha stalowa, 63 x 232 x 5 cm

Tomasz Zawadzki - wystawa Przestrzeń dla Sztuki

Pomiar bezpośredni, 2019 r.
Po lewej: akryl / sklejka; 40 x 50 x 8 cm
Po prawej: akryl, lateks, ołówek/drewno, sklejka; 40 x 50 x 8 cm

Tomasz Zawadzki - wystawa Przestrzeń dla Sztuki

Obraz autonomiczny, 2019 r.
akryl, lateks / drewno, sklejka, 53 x 68 x 5,5 cm