Wystawa bieżąca

Wiadomości z rezerwatu polskiej sztuki współczesnej

Czas trwania wystawy: marzec - kwiecień 2019

Kolekcja prac Włodzimierza Pawlaka ze zbiorów prywatnych

Rezerwat polskiej sztuki współczesnej i co dalej?

Niedorzeczni i absurdalni, ośmieleni doświadczeniem innych w niedorzeczności i absurdzie, wybierają za motto zdania z „Braci Karamazow”.
1. „Diabeł ma wygląd rosyjskiego dżentelmena”.
2. „I jeżeli inne narody usuwają się przed rwącą na oślep trojką, to może wcale nie po to, by okazać jej szacunek, jak by chciał poeta, lecz po prostu ze zgrozy – zważcie to, panowie. Ze zgrozy i może ze wstydu, i to jeszcze dobrze, że się usuwają, bo mogą naraz przestać się usuwać i murem staną przed pędzącą marą i sami zatrzymają oszalały cwał naszego wyuzdania, aby uratować siebie, kulturę i cywilizację!”

Szanowne, zebrane cierpienie. Nazbierało się czarek goryczy. Z dawnej siły pozostała twarz chorobliwa, żółta, krok niepewny. Absurdalne słówka, słóweńka otoczyły nas. Upadeczek za upadeczkiem. Wartość pozytywna przez brak pokory, przez pychę i pewność, przemieniła się w wartość negatywną. Ze strachu, z ostrożności, z delikatności zrodziło się kłamstwo, maska, gra.

Czytaj i zobacz więcej
Włodzimierz Pawlak plakat wystawa Przestrzeń dla sztuki s2

Wystawy archiwalne

Galeria Krzywe Koło

Czas trwania wystawy: 23 października - 30 listopada 2018

Prezentacja Galeria Krzywe Koło (1956-1965). Prace na papierze jest rozszerzoną wersją wystawy przygotowanej w Radomiu w dniach od 6 listopada do 30 grudnia 2015 roku. Spośród wielu propozycji Mariana Bogusza (1920-1980) wyróżniała się idea utworzenia ogólnie dostępnego zbioru dzieł sztuki nowoczesnej, na wzór zorganizowanej przez Władysława Strzemińskiego i grupę „a.r.” Międzynarodowej Kolekcji (1931) zdeponowanej w łódzkim muzeum. Przygotowanie tego projektu artysta rozpoczął natychmiast po uwolnieniu z obozu koncentracyjnego w Mauthausen (1945) i powołaniu w Warszawie Klubu Młodych Artystów i Naukowców (1947). Polityczny nadzór nad sztuką i doktryna socrealizmu zatrzymała dalsze gromadzenie kolekcji. Dopiero możliwość swobodnego wypowiadania się na najbardziej nawet drażliwe tematy jaka nastąpiła w wyniku przemian po 1956 roku, spotkania i dyskusje grona intelektualistów w warszawskim Klubie Krzywego Koła, organizowanie wystaw w prowadzonej przez Bogusza działającej w jego obrębie autonomicznej Galerii (1956), stworzyły warunki powrotu do tych założeń. Bogusz kolekcjonował dzieła artystów wystawiających w Galerii Krzywe Koło, łącząc dokonania twórców z różnych regionów Polski, z autorami z Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec oraz międzynarodowego ruchu Phases. Chciał zgromadzić stale eksponowany, ciągle rozszerzający się zbiór.

Czytaj i zobacz więcej
Plakat Galeria Krzywe Koło

Lech Twardowski WEWNĄTRZ

Czas trwania wystawy: 20 lipca - 30 września 2018

Lech Twardowski zazwyczaj nie wnosi gotowych obiektów do przestrzeni galerii, tylko ją samą przekształca w artystyczny obiekt. Tym razem sytuacja wyjściowa jest inna, ponieważ prezentowane w „Przestrzeni dla sztuki S2” obrazy nie tylko tu nie powstały, ale też nie były malowane z myślą o tym miejscu.

Jakie brzmienie i jaką energię artysta wydobędzie z tej czystej, pełnej światła przestrzeni? Co wydarzy się z wnętrzem, kiedy wypełni je zapis procesu „stawania się” i „dziania się” tego malarstwa? Jakie będą proporcje pomiędzy gęstością malarskiej materii, czyli tym co pełne, a czystą płaszczyzną ścian, czyli tym co pozornie puste?

Malarstwo jest dla Lecha procesem, zapisem czasu, śladem gestów, emanacją czystej energii. Na początku szuka stanu wyciszenia, aby, pozbywszy się zbędnych obciążeń, poddać się bardzo intymnemu procesowi aktu twórczego.

Czytaj i zobacz więcej
//www.przestrzensztukis2.pl/wp-content/uploads/2018/08/plakat-twardowski_540px.jpg

Wystawa sześciorga

Czas wystawy: maj/czerwiec 2018

Nowa wystawa w Przestrzeni dla sztuki S2 składa się z pięciu indywidualnych prezentacji artystów biorących udział w poprzedniej ekspozycji "Od Malewicza do Strzemińskiego":

  • Sławomira Iwańskiego
  • Elżbiety Kalinowskiej
  • Pawła Susida
  • Ryszarda Woźniaka
  • Zespołu twórców: Zawa & Worpus

Każdy z zaproszonych artystów dokonał osobistego wyboru dzieł i przedstawił aranżację swoich prac w odrębnym pomieszczeniu, wskazując tym samym cechy charakterystyczne dotychczasowych dokonań oraz współczesny i aktualny kierunek rozwoju twórczości.

Czytaj i zobacz więcej
Plakat wystawa Przestrzeń dla Sztuki Sławomir Iwański

Od Malewicza do Strzemińskiego

Czas wystawy: marzec/kwiecień 2018

Wystawa Od Malewicza do Strzemińskiego stanowi wyraz hołdu dla pracy twórczej dwóch wybitnych artystów awangardy XX wieku. Idea tworzenia sztuki uniwersalnej, obejmującej całokształt artystycznych dokonań, była wówczas zadaniem najwyższej wagi. Dzieła Kazimierza Malewicza w latach dwudziestych ubiegłego wieku stanowiły ważny punkt odniesienia dla polskiej awangardy, niemal w tym samym stopniu co dokonania Władysława Strzemińskiego dla następnych generacji. Docenienie twórczości wyprzedzającej swoją epokę przez krytykę i historię nigdy nie następuje automatycznie. Malewicz, dopiero w latach pięćdziesiątych minionego wieku uzyskał najwyższą rangę w sztuce światowej. Strzemiński odegrał również znaczącą rolę w działaniach międzynarodowej awangardy ale ciągle jeszcze nie został właściwie oceniony.

Pierwsze dekady XX wieku, to okres konfrontacji sztuki z nauką, przemysłem i nowymi technologiami. Awangarda artystyczna wywodząca się z doświadczeń ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu, tworzyła dzieła odznaczające się wyraźną konstrukcją. Dyscyplinę kompozycji łączyła z dynamiką form i geometryzowaniem bryły. Obrazy przekształcone wyobraźnią artystów oderwały się od natury, ujawniając uproszczoną strukturę rzeczywistości.

Czytaj i zobacz więcej
Plakat wystawy 'Od Malewicza do Strzemińskiego' (Przestrzeń dla Sztuki S2)